-/ Het doel / Bestuur / Het wapen /Beheer / Activiteiten /
 

Het doel van de Stichting

Adrianus Doelman heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd welke in de statuten van de Stichting zijn opgenomen. De Stichting heeft tot doel;

  • de nazaten van zijn vader (Jacob Doelman), Adrianus was ongehuwd, zijnde mannelijke afstammelingen als huurders van zijn nagelaten en nog te verkrijgen onroerend goed een behoorlijk bestaan te garanderen;
  • als tijdelijke werkkring, om één zijner arbeiders in zijn ouderdom en één zijner familiebetrekkingen te steunen en de afstammelingen van zijn vader een aandenken te verstrekken;
  • afstammelingen die daar behoefte aan hebben, geldelijk
    te ondersteunen en gelden ter leen te geven tegen lage rente;
  • eventuele weldadige of nuttige instellingen te Maasland geldelijk te ondersteunen.