Introductie

Stichting Doelman’s Hoeve is in het leven geroepen door, de op 8 augustus 1837 te Maasland geboren, Adrianus Doelman. Hij was bij leven grondeigenaar en hoofd-ingeland van hoogheemraadschap Delfland en liet bij zijn overlijden op 4 december 1916 de naar hem genoemde Stichting bij testament ontstaan. Zo ontstond Stichting Doelman’s Hoeve.